ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Stand δαπέδου από profile αλουμινίου με 4 θέσεις από plexiglas για έντυπα Α4. Συνολικό ύψος 1780mm Πλάτος 325mm Βάρος 11,3 kgr.