ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Stand δαπέδου με 3 θέσεις για έντυπα Α4. Θήκες εντύπων από διαφανές plexiglas πάχους 5mm.