ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Stand δαπέδου από profile αλουμινίου και ακρυλικές θήκες για έντυπα Α4. Μονής όψης 4 θέσεων Α4 ή διπλής όψης 8 θέσεων Α4. Με την προσθήκη διαχωριστικών δημιουργούνται θέσεις για έντυπα 1/3 Α4. Δυνατότητα προσθήκης μετόπης με εκτύπωση λογότυπου. Συνολικό ύψος 1700mm.