ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Stand δαπέδου από profile αλουμινίου για προβολή αφίσων και εντύπων διαφόρων διαστάσεων. Η ανάρτηση των αφισοθήκων και των εντυποθηκών γίνεται με ανοξείδωτο συρματόσχοινο και αποστάτες, οι αφισοθήκες είναι από Plexiglas πάχους 3mm. Διαθέσιμο για αφισοθήκη διάστασης από Α4 έως και Β1. Δυνατότητα πολλαπλών συνδυασμών.