ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτοκόλλητα floor graphic τήρησης απόστασης σε σημείο εξυπηρέτησης.

Στρογγυλό αυτοκόλλητο, διαμέτρου 40cm. Ελληνικά ή αγγλικά λεκτικά.

Ορθογώνιο αυτοκόλλητο, διάστασης 45x15cm.