Σήμανση ραφιών Multiplo, Mattel

Σήμανση ραφιών Multiplo, Mattel