Ειδική κατασκευή Multiplo, Vodafone

Ειδική κατασκευή Multiplo, Vodafone