Εκθεσιακό Kαπέλο Multiplo, Palliria

Εκθεσιακό Kαπέλο Multiplo, Palliria