ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επιτοίχια θήκη εντύπων Α4 πλάγιο & Α3 Ωφέλιμες διαστάσεις 330mm x 32mm.