ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σήμανση εσωτερικών χώρων με ανοξείδωτο συρματόσχοινο και αποστάτες. Δυνατότητα πολλαπλών συνδυασμών κατόπιν παραγγελίας.